Behandelingen

Iedereen van jong tot ouder, wil graag goed spreken en begrepen worden. Communicatie is voor alle mensen even belangrijk. Helaas zijn er soms diverse problemen die zich kunnen voordoen bij de spraak- en taalontwikkeling, het gehoor of de stem. Ook als Nederlands niet de moedertaal is, kan hulp nodig zijn.

Wij behandelen ook in het Engels, Duits en Frans.

In de praktijk krijgen wij veel vragen zoals:

Stotteren en Broddelen

Voor volwassenen en kinderen die stotteren. Iedereen herhaalt weleens een woord als hij praat, maar als je stottert zijn er vaak veel herhalingen (bababababanaan), verlengingen (vvvvvvvvis) en/of blokkades (p—oes). Soms spelen bij stotteren ook emoties (ik durf niet te praten, dan ga ik stotteren) en gedachten (als de juf mij een beurt geeft, moet ik stotteren) een grote rol.

Voor volwassenen en kinderen die broddelen. Als je broddelt ben je vaak moeilijk te verstaan voor anderen. Iemand die broddelt heeft vaak een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, schuift woorden in elkaar (bijvoorbeeld ‘duilijk’ in plaats van ‘duidelijk’), gebruikt stopwoordjes of snelle klankherhalingen en heeft moeite met het formuleren van gedachten (ook schriftelijk).

Spraak

Voor volwassenen en kinderen die moeite hebben met spreken. Problemen kunnen zijn: slechte verstaanbaarheid, bepaalde letters of woorden niet kunnen uitspreken, slissen en nasaal spreken.

Voor volwassenen met dysartrie. Dysartrie is een spraakstoornis die het gevolg is van een aandoening in het zenuwstelsel. Deze aandoening verstoort de werking van één of meer spieren die bij het spreken betrokken zijn. Dysartrie kan veel oorzaken hebben, zoals een beroerte (CVA), hersentrauma en een ontsteking in de hersenen. Bij dysartrie kan iemand de woorden en zinnen wel vinden, maar worden ze niet goed en duidelijk uitgesproken.

Taal

Voor kinderen met een taalontwikkelingsachterstand. De taal blijft achter vergeleken met de taal van leeftijdsgenootjes. Taalproblemen kunnen zich uiten in: moeite hebben met het begrijpen van taal uit de omgeving, een kleine woordenschat, problemen met de woordvinding, moeite met de juiste zinsbouw of met het vertellen van een verhaal.

Voor volwassenen met afasie. Afasie is een verworven taalstoornis, veroorzaakt door hersenletsel, waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven boodschap verstoord is. Afhankelijk van de ernst van het letsel en het gebied in de hersenen dat beschadigd is door het letsel, kunnen de problemen in ernst verschillen.

Gehoor

Voor kinderen die een matig tot ernstig gehoorverlies hebben. Kinderen die slechthorend zijn, kunnen moeite hebben met hun spraak- en taalontwikkeling. Indien er twijfels zijn over het gehoor, laten wij kinderen testen bij het Audiologisch Centrum van de Koninklijke Kentalis in Den Haag.

Voor kinderen met luister- en concentratieproblemen. Luisteren en concentreren zijn van belang bij het leren op school. De auditieve vaardigheden moeten voldoende worden beheerst om te kunnen leren lezen en schrijven.

Stem en ademhaling

Voor kinderen en volwassenen met stemklachten. Door het verkeerd gebruiken van de stem of een aandoening aan de stembanden kunnen stemklachten ontstaan. Deze klachten kunnen variëren van een hese stem of schorre stem tot afonie (geen stem meer kunnen geven).

Mondgewoonten

Voor kinderen en adolescenten met afwijkende mondgewoonten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kwijlen, open mondgedrag, een verkeerde tongpositie tijdens het slikken of duim-/vingerzuigen. Een te hoge en oppervlakkige ademhaling kan ook stemklachten veroorzaken of bijvoorbeeld leiden tot benauwdheid en hyperventilatie.