Gehoor

Voor kinderen die een matig tot ernstig gehoorverlies hebben. Kinderen die slechthorend zijn kunnen moeite hebben met hun spraak- en taalontwikkeling. Indien er twijfels zijn over het gehoor, laten wij kinderen testen bij het Audiologisch Centrum van de Koninklijke Kentalis in Den Haag.

Voor kinderen met luister- en concentratieproblemen. Luisteren en concentreren zijn van belang bij het leren op school. De auditieve vaardigheden moeten voldoende worden beheerst om te kunnen leren lezen en schrijven.

Slechthorendheid

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Als slechthorendheid aangeboren is, heeft dit invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Een slechthorende baby zal niet of nauwelijks reageren op zijn eigen gebrabbel en op de geluiden en klanken uit zijn omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende herkennen. Een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken is het gevolg. Vroegtijdige erkenning is van groot belang. Verworven slechthorendheid heeft minder invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Verworven slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, een infectieziekte, het gebruik van bepaalde medicijnen, veelvuldige oorontstekingen, lawaai of door ouderdomsslijtage van het binnenoor.

Als gevolg van de slechthorendheid ontstaan er problemen in het waarnemen van spraak en geluid. De communicatie wordt verstoord omdat spraak niet goed verstaan wordt, zeker in een lawaaiige omgeving.

Wilt u meer lezen over gehoor?