Onze aanpak

Hoe kunt u starten met een logopedische behandeling bij ons? 
Als u twijfels heeft over de spraak- en/of taalontwikkeling of bijvoorbeeld het stemgebruik van uw kind, of u heeft zelf klachten op het gebied van spraak, taal of stem, dan kunt u een afspraak maken met uw huisarts, consultatiearts, specialist (bijvoorbeeld KNO-arts) of orthodontist. Zij kunnen u doorverwijzen voor logopedische behandeling.

Als u een afspraak wilt maken, kunt u zich via de groene button op deze pagina aanmelden. Daarna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. In drukke tijden hanteren wij een wachtlijst.

Wat kunt u verwachten?

 • Tijdens de eerste afspraak wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de klacht. Hierna neemt de logopedist één of meerdere testen bij u, of uw kind, af om de ernst van de klacht te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek stelt de logopedist de diagnose.
 • Naar aanleiding van de diagnose zal de logopedist: informatie en advies geven over hoe u met uw klachten om kunt gaan en een behandelplan opstellen om de klachten logopedisch te behandelen.

 • De duur van de behandeling hangt af van de diagnose, en kan variëren van een paar consulten tot een langere behandeling van één tot twee jaar.
 • De behandeling van kinderen gaat spelenderwijs; wij vinden het belangrijk dat het kind zich thuis voelt! Tijdens de behandeling wordt aan de hand van spelletjes met het kind geoefend. Zij krijgen een schriftje waar de opdrachten en spelletjes in staan.
 • Voor het verloop van de behandeling is het van belang dat kinderen thuis de opdrachten (met ouders) herhalen.
 • De behandeling van adolescenten en volwassenen is afgestemd op de klacht en de persoon.
 • Na een periode van behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats. In dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling besproken en waar de komende tijd nog aan gewerkt zal worden.
 • Als de behandeling kan worden afgesloten vindt er een eindgesprek plaats en wordt door de logopedist een eindverslag opgesteld voor u en de verwijzer.
 • Om terugval te voorkomen is het soms raadzaam om een controleafspraak te maken. Dit kan in de vorm van een telefonische afspraak of een afspraak in de praktijk.

Aanmelden

Indien u meer informatie wilt, of wanneer u zichzelf of uw kind wilt aanmelden voor een eerste consult:

Behandelmogelijkheden

 • Op de praktijk: Tasmanstraat 182, Den Haag
 • Op medische indicatie behandelen wij ook aan huis
 • Op een andere door u gewenste locatie, zoals een instelling of bedrijf
 • Op een school screenen is mogelijk op verzoek

Klachten

Indien u een klacht heeft, werkt de praktijk volgens de richtlijnen van de NVLF.

WGBO

In de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen werken wij met een behandelingsovereenkomst tussen de praktijk en cliënt. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling in ruime zin en de wijze van vergoeding.

AVG

De praktijk is ‘AVG-proof’. Dat wil zeggen dat in onze praktijk zorgvuldig met medische persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wij zijn aangesloten bij