Over ons

Het is natuurlijk fijn als je weet met wie je praat. Op deze pagina kunt u wat meer over ons team lezen!

Ook hebben wij stageplaatsen voor logopedie-studenten. Het is daarom mogelijk dat er tijdens de behandeling een stagiaire aanwezig is. Als dat zo is, zal de logopedist u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit altijd aangeven.

Waar nodig werken wij samen met artsen, tandartsen, orthodontisten en andere hulpverleners.

Cathy Terleth

In 1993 ben ik met veel plezier Logopedie- en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier / Centrum gestart. Daarvoor heb ik op een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs gewerkt in Den Haag. Tijdens mijn studie in Leiden heb ik in verschillende praktijken en instellingen geleerd om als echte allround-logopedist te werken. Ik heb het altijd ontzettend boeiend gevonden om zowel kinderen van alle leeftijden als volwassenen te behandelen. En vind het belangrijk mij te blijven ontwikkelen als logopedist, onder andere door cursussen en workshops in binnen- en buitenland.

Omdat ik in veel andere landen heb gewoond ben ik bovendien vertrouwd met diverse culturen en gewoontes, wat mij ook weer helpt in mijn werk in de praktijk (waar wij trouwens ook in het Engels, Duits en Frans behandelen).

Als stottertherapeut werk ik volgens een individueel gerichte methode via de ‘Richtlijn stotteren’ met kinderen vanaf 2 jaar, schoolkinderen, pubers en volwassenen.

Ik ben van mening dat ouders/verzorgers de belangrijkste rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Als logopedist geef je een helpende hand en het goede voorbeeld, waarna de ouders de ontwikkeling van hun kind verder kunnen stimuleren. Soms heeft dit wat meer tijd nodig en moeten we vertrouwen hebben in het kind, dat zijn eigen ontwikkelingstempo heeft.

Doel is altijd dat de cliënt zich thuis voelt in de praktijk en daardoor optimaal kan profiteren van de therapie. Ook is het mogelijk om een training op maat te verzorgen op uw locatie (bedrijf, overheidsinstelling enz.), individueel of in klein groepsverband. Bijvoorbeeld ter verbetering van de uitspraak/verstaanbaarheid van uw medewerkers – en daarmee van de algehele communicatie. Mijn ervaring is dat de ook werksfeer hierdoor verbetert!

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie), de NVST (Nederlandse Vereniging van Stottertherapie) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici en European Fluency Register. Tot slot: Logopedie- en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier is ook dankzij de grote toewijding van onze logopedisten een praktijk waar we trots op kunnen zijn! 

Sabine van Toor

Na mijn afstuderen aan de Hogeschool Utrecht ben ik begonnen met het werken als logopedist in diverse verpleeghuizen. Sinds november 2017 ben ik werkzaam bij Logopedie- Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier. Mijn expertise en interesse ligt vooral bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Ik vind mijn expertise natuurlijk heel belangrijk, maar daarnaast vooral ook dat er een prettig contact is tussen mijn cliënt en mij. Ook is het voor een voorspoedige behandeling soms van belang dat ik goed contact heb met de familie en betrokkenen, zoals de huisarts van de cliënt.

Ik behandel op de praktijk en indien nodig is het mogelijk om aan huis te behandelen.
Hiervoor hebben we wel een verwijzing van uw huisarts of bijvoorbeeld neuroloog nodig.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Marissa Morit

Ik ben afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool in Rotterdam. Sinds 2018 behandel ik cliënten in Logopedie- en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier.

Als logopedist vind ik het een uitdaging om de Nederlandse en Engelse spraak- en taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen van alle leeftijden. Tevens behandel ik kinderen met afwijkende mondgewoonten, zoals bijvoorbeeld habitueel mondademen, duimzuigen, afwijkend slikken en tongpersen.

Sinds 2010 werk ik al met kinderen met ontwikkelingsproblemen en heb ik geleerd om kinderen op holistische wijze te benaderen. Ik geloof dat problemen zelden op zichzelf staan en dat er altijd naar het totaalprofiel van het kind moet worden gekeken.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, wanneer er sprake is van een complexer onderliggend probleem dat de spraak-/taalontwikkeling in de weg zit (of zelfs afwijkende mondgewoonten veroorzaakt of in stand houdt).

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Saskia Barten

Mijn studie logopedie heb ik afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarna ben ik meteen begonnen met het behandelen van cliënten bij Logopedie- en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier.

Bij de keuze om als logopedist te werken, vielen voor mij diverse puzzelstukken in elkaar. Ik heb plezier in het werken met kinderen en jongeren en wil graag mijn opgedane kennis overdragen
aan anderen. Daarnaast kan ik mijn jarenlange werkervaring inzetten om rust te kunnen bieden en op een prettige manier een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen. Als logopedist is geen dag hetzelfde en ik geniet van de samenwerking die nodig is om de vooruitgang van mijn cliënten te bewerkstelligen.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Paramedici.

Milenka de Wolff

Sinds 2015 ben ik werkzaam als logopedist binnen de eerstelijns zorg en vanaf zomer 2022 in de Logopedie- en Stotterpraktijk Zeeheldenkwartier.

Het mooiste aan mijn vakgebied vind ik het begeleiden bij de ontwikkeling en groei van ieder individu, op zijn of haar manier.

Mijn expertise ligt bij spraak- en taalproblematiek, pre-verbale logopedie, afwijkende mondgewoonten en slikproblematiek. Ik werk graag met alle doelgroepen en leeftijden. Sinds 2019 ben ik daarbij geregistreerd pre-verbaal logopedist.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wij zijn aangesloten bij