Spraak

Voor volwassenen en kinderen die moeite hebben met spreken. Problemen kunnen zijn: slechte verstaanbaarheid, bepaalde letters of woorden niet kunnen uitspreken, slissen en nasaal spreken.

Voor volwassenen met dysartrie. Dysartrie is een spraakstoornis die het gevolg is van een aandoening in het zenuwstelsel. Deze aandoening verstoort de werking van één of meer spieren die bij het spreken betrokken zijn. Dysartrie kan veel oorzaken hebben, zoals een beroerte (CVA), hersentrauma en een ontsteking in de hersenen. Bij dysartrie kan iemand de woorden en zinnen wel vinden, maar worden ze niet goed en duidelijk uitgesproken.

Spraakontwikkeling

Er wordt gesproken van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Jonge kinderen spreken woorden meestal onvolledig uit, bijvoorbeeld ’toe’ voor ‘stoel’ of ‘ba’ voor ‘bal’. Een kind van ongeveer vijf jaar kan de meeste klanken doorgaans goed uitspreken en is goed verstaanbaar.

Er zijn verschillende oorzaken van een vertraagde spraakontwikkeling, bijvoorbeeld afwijkingen in tong, lippen en/of gehemelte, een vertraagde neurologische rijping, een vertraagde motorische ontwikkeling en een verminderd gehoor. In sommige gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden voor de vertraagde spraakontwikkeling.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken spieren die nodig zijn voor de ademing, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Dysartrie kan veel oorzaken hebben, zoals een beroerte (CVA), hersentrauma en een ontsteking in de hersenen. Deze aandoeningen zullen voornamelijk oudere mensen treffen, maar ook bij jongeren kan dysartrie ontstaan.

Iemand met dysartrie kan de woorden en zinnen wel vinden, maar ze worden niet goed en duidelijk uitgesproken. Hierdoor zijn mensen met dysartrie vaak moeilijk te verstaan. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, een eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan. Bij dysartrie na een beroerte kan er sprake zijn van een verlamming aan één kant van het gezicht, waardoor de mimiek verandert.